Afval & reststromen

You are here

Afval & reststromen

Afval komt vrij doordat producten verwerkt, gebruikt of verbruikt worden. De verwerking van afval, onder andere door storten en verbranding, kan leiden tot diverse milieuproblemen. Door hergebruik en recycling kunnen nadelige effecten worden verminderd en kan tevens een bijdrage geleverd worden aan het tegengaan van de uitputting van grondstoffen en energie. Ook kan met ingezamelde grondstoffen nieuwe energie worden opgewekt.

 

Kleinere gemeenten halen relatief meer gescheiden GFT-afval op

Gemeenten zamelen afval in bij huishoudens. In toenemende mate wordt afval gescheiden ingezameld. Een deel van het afval wordt niet gescheiden ingezameld en wordt als restafval afgevoerd. Onderscheid is te maken in inzamelen van Groente, fruit en tuinafval (GFT), papier, glas, kunststof en restafval. In 2014 bestond in de provincie Utrecht het afval uit gemiddeld 25% GFT, 15% papier, 6% glas, 2% kunststof en 52% restafval. Per inwoner is in 2014 in de provincie gemiddeld 100 kg GFT-afval opgehaald, een cijfer dat nog sterk overeenkomt met dat uit 2010. De gemeente Utrecht haalt veruit het laagste aantal kilo’s (gescheiden) GFT op per inwoner. In de kleinere gemeenten wordt over het algemeen meer gescheiden GFT per inwoner ingezameld.

Daling papierinzameling 2010-2014

In 2014 werd in de provincie Utrecht gemiddeld 58 kilo papier per inwoner opgehaald. Ten opzichte van 2010 betekende dit een daling van 8 kilo. Kijken we naar de verschillen tussen Utrechtse gemeenten onderling dan zien we dat in Leusden is in 2014 relatief het meeste papier werd opgehaald (86 kilo per inwoner) en in de gemeente Utrecht het minste (34 kilo per inwoner). In Zeist en Wijk bij Duurstede doet zich in de periode 2010-2014 de sterkste relatieve daling voor van de papierinzameling (-17%).

Relatief veel kunststof-inzameling in Renswoude, Bunnik, Lopik en Woudenberg

Kunststof verpakkingen worden pas sinds enkele jaren structureel gescheiden ingezameld. Het gescheiden ingezameld kunststof kan (gedeeltelijk) worden hergebruikt voor nieuwe kunststofproducten. Hierdoor wordt bespaard op de inzet van nieuwe kunststoffen uit aardolie. In 2014 is het gemiddeld aantal ingezamelde kilo’s kunststof in de provincie Utrecht opgelopen van 4 kilo per inwoner in 2010 naar 7 kg per inwoner. Alleen in de stedelijke gemeenten Utrecht en Amersfoort ligt de opbrengst in 2014 nog onder de 5 kilo per inwoner. In Renswoude wordt in 2014 relatief het meeste gescheiden kunststof ingezameld, gemiddeld 14 kilo per inwoner. Ook in de gemeenten Bunnik, Lopik en Woudenberg is gemiddeld meer dan 10 kilo per inwoner ingezameld.

Sterkste daling restafval in De Ronde Venen en Soest

In 2014 is gemiddeld per inwoner in de provincie 204 kilo restafval opgehaald. Dit is 13 kilo minder dan in 2010. In de Ronde Venen en Soest is de relatieve daling van het aantal kilo’s ingezamelde restafval het sterkst (-13%). In Leusden wordt in 2014 absoluut het laagste aantal kilo’s per inwoner ingezameld (150 kg), in Renswoude absoluut het meeste (260 kg).

 

Inzameling in kg per inwoner (2014)

 

GFT  

Papier  

Glas   

Kunststof

Restafval

Amersfoort

68

49

18

4

226

Baarn

102

62

24

8

204

De Bilt

129

66

21

7

195

Bunnik

125

71

23

10

182

Bunschoten

69

55

18

7

192

Eemnes

130

56

29

9

223

Houten

88

61

24

7

188

IJsselstein

58

51

18

5

213

Leusden

81

86

31

5

150

Lopik

110

72

17

12

176

Montfoort

129

61

23

7

191

Nieuwegein

66

44

20

6

225

Oudewater

136

59

23

6

200

Renswoude

92

58

17

14

260

Rhenen

116

54

19

9

197

De Ronde Venen

105

56

28

7

193

Soest

120

67

25

8

189

Stichtse Vecht

87

46

24

6

222

Utrecht (gemeente)

32

34

18

3

247

Utrechtse Heuvelrug

154

64

21

5

194

Veenendaal

83

41

16

7

198

Vianen

98

56

19

.

221

Wijk bij Duurstede

102

59

23

6

227

Woerden

81

56

21

7

197

Woudenberg

129

63

35

11

183

Zeist

98

55

25

5

210

Bron: CBS

 

You are here