Afval en reststromen

U bent hier

Afval en reststromen

Opkomst circulaire economie

Het begrip circulaire economie staat voor het efficiënter gebruiken van grondstoffen ofwel voor het langer in de productieketen houden hiervan. Het doel is om het milieu  zoveel mogelijk te ontlasten. Het Planbureau voor de leefomgeving (2019) constateert dat er de laatste jaren veel maatschappelijke aandacht is gegroeid voor circulaire economie, maar dat het tot dusver aan overzicht heeft ontbroken; wat wordt er precies ondernomen op dit vlak en wat verstaan we er onder? Het planbureau constateert dat er sprake is van een breed spectrum aan bedrijven en organisaties die bewust of onbewust bijdragen aan de circulaire economie, zoals het recyclen van afval, hergebruik van koelkasten, reparatie van fietsen, maar ook het verminderen van voedselverspilling en het vervangen van fossiele grondstoffen door restafval van biomassa.1 In de regio Utrecht is onder meer het Utrecht Sustainability Institute actief op het gebied van het bij elkaar brengen van informatie en kennis op dit gebied.

Totaal huishoudelijk afval per gemeente in kg per inwoner (2017)

 2017
Amersfoort504,6
Baarn562
De Bilt556,8
Bunnik563,1
Eemnes598,4
Houten523,2
IJsselstein480,7
Leerdam589,5
Leusden566,6
Lopik665,7
Nieuwegein466,5
Oudewater494,3
Renswoude492,3
Rhenen476,6
De Ronde Venen526,1
Soest557,6
Stichtse Vecht468,6
Utrecht (gemeente)385,2
Utrechtse Heuvelrug550,5
Veenendaal479,3
Vianen521,6
Wijk bij Duurstede551,3
Woerden471,2
Zederik576,6
Zeist519,8

Bron: CBS.

Bunschoten: grote afname restafval door omgekeerd inzamelen

De gemeente Bunschoten is vanaf 2016 overgestapt op het zogenaamd ‘omgekeerd inzamelen’ van afval. Bij dat inzamelsysteem worden recyclebare afvalstoffen huis-aan-huis opgehaald, terwijl het restafval naar centraal geplaatste containers moet worden gebracht. Het overschakelen naar omgekeerd inzamelen blijkt een groot effect te hebben op de hoeveelheid restafval en met name op de hoeveelheden GFT-afval en PMD-afval. Werd er in de periode 2013-2015 nog circa 200 kg restafval per inwoner per jaar opgehaald, in 2017 is dat ruim 30 kg. Er zijn twee gemeenten in Nederland waar dit cijfer lager ligt (Reusel 11kg, Horst aan de Maas 22kg).
 

1   PBL (2019). Ciculaire economie in kaart.

Databank

In de databank vindt u ondere andere de indicatoren:

  • Inzameling GFT afval        
  • Inzameling restafval        
  • Inzameling papier        
  • Inzameling kunststof        
  • Inzameling glas        
  • Gescheiden inzameling

Meer weten?

U bent hier