Overzicht landelijk beschikbare monitoren

U bent hier

Overzicht landelijk beschikbare monitoren

Overzicht monitoren/databanken/dashboards waarin data voor (gemeenten van) de provincie Utrecht te vinden is

 

Webadres

Onderwerpen / toelichting

Atlas leefomgeving

www.atlasleefomgeving.nl

Diverse domeinen, geografische gebiedsverkenningen

Atlas voor gemeenten

www.atlasvoorgemeenten.nl

Diverse domeinen sociaal, cultureel, economisch

CBS

www.cbs.nl

Alle domeinen

CBS: wijk- en buurtmonitor

Op cbs.nl: ‘Wijk- en buurtstatistieken’

Bevolking, huishoudens, wonen, energie, sociale zekerheid, nabijheid voorzieningen, bodemgebruik, criminaliteit, motorvoertuigen

CBS: jeugdmonitor

Jeugdstatline.cbs.nl

Arbeid, gezondheid, gezin, onderwijs, veiligheid e.d.

Cultureel erfgoed

www.monumenten.nl/gemeentes  

www.cultureelerfgoed.nl

 

Economic board Utrecht (EBU)

www.economicboardutrecht.nl/domeinen/research

Economische ‘snapshots’ van gemeenten op basis van data

Gezondheid volwassenen en jeugd

www.volksgezondheidenzorg.info

Gezondheid (breed)

GGD atlas provincie Utrecht

GGDRU.buurtmonitor.nl

Gezondheid en aangrenzende onderwerpen (per gemeente)

Kinderen (positie van)

www.kinderenintel.nl

Situatie van kinderen ten opzichte van andere gemeenten

klimaateffectatlas

www.klimaateffectatlas.nl

Overstromingen, wateroverlast, droogte, hitte

Klimaatmonitor

www.klimaatmonitor.databank.nl

Hernieuwbare energie, CO2 uitstoot e.d.

Nationale energie atlas

www.nationaleenergieatlas.nl

Energiegebruik

Nationale monitor duurzame gemeenten

Telos.nl

Grondstoffen en energie

Onderwijs

www.regioscanneronderwijs.nl

Diversen onderwijs (uitstroom, instroom e.d.)

Staat van Utrecht

www.staatvanutrecht.databank.nl

Alle domeinen

Sociale kracht monitor (U10)

Dimensus.nl

Sociaal domein / beleving van bewoners

Stedin

www.stedin.net/zakelijk/open-data

Energiegebruik divers / kabels en leidingen

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid//theseus.swov.nl

Verkeersongelukken

Waarstaatjegemeente

www.waarstaatjegmeente.nl

Alle domeinen

Waarstaatjeprovincie

www.waarstaatjeprovincie.nl

Diverse domeinen fysiek en economisch

Water

Hdsr.webgispublisher.nl

www.waterkwaliteitsportaal.nl

Water (beheer)

Monitor Wonen

https://monitorwonen.provincie-utrecht.nl/

woningmarkt

Woonzorgwijzer

www.woonzorgwijzer.info

Wonen, zorg en ondersteuning

U bent hier