Gebruik website

You are here

Gebruik website

Wat kunt u vinden op deze website?      

 • Thema's
  De website biedt aan de hand van 12 hoofdthema’s en 40 subthema’s informatie over het werken, wonen en leven in de provincie Utrecht. De informatie is vooral kwalitatief van aard en wordt aangevuld met overzichtskaarten en tabellen.
 • Specials
  Er worden zeven actuele onderwerpen, die thema-overstijgend zijn, behandeld in de rubriek ‘Specials'.
 • Databank
  De website biedt de mogelijkheid door te linken naar een onderliggende databank (ook separaat te raadplegen) ‘StaatvanUtrecht.databank.nl’, waarmee de mogelijkheid wordt geboden zelf gegevens op gemeenteniveau op te roepen.
 • Rubriek ‘meer weten’
  Er zijn links opgenomen naar relevante overige websites en pdf’s van (overheids)rapporten.
 • Activiteiten
  Aankondigingen van bijeenkomsten en activiteiten rondom de Staat van Utrecht.  
 • Uit de regio
  Berichten uit de regio gerelateerd aan de Staat van Utrecht.

 

Handleiding: Praktische handvatten voor het gebruik van de website en databank in de praktijk.

In ‘Handleiding gebruik’worden praktische handvatten aangereikt om de website en databank zo breed mogelijk te benutten voor uw werk. De Staat van Utrecht is niet alleen leverancier van kennis, maar wil ook de gemeenschappelijke taal van partijen versterken, zodat agendering, dialoog en samenwerking vergemakkelijkt worden. Het doel is om snel en eenvoudig bruikbare en gefundeerde documenten of presentaties te kunnen ontwikkelen die uitnodigen om verder (samen) aan de slag te gaan; beleid maken, het voeren van een goede dialoog over maatschappelijke opgaven en het voeden van de politiek.

Voorbeelden van toepassingsgebieden van de informatie van de Staat van Utrecht zijn:

 • Beleidsvorming en programmamanagement binnen gemeente of provincie.
 • Ondersteunings-  en verantwoordingsdata  voor voorjaarnota en begrotingscycli.
 • Onderzoeksfacilitering (bestuurlijke en private sector).
 • Strategievorming binnen gemeenten, provincie, maatschappelijke organisaties, (maatschappelijke) ondernemingen.
 • Offerte-ondersteuning (maatschappelijke / private) ondernemingen.
 • Dialoog-aanjaging vanuit maatschappelijk veld (burgerinitiatieven).

Naar de databank

 

De provincie Utrecht beschikt over een grote hoeveelheid ruimtelijke informatie die op een kaart kan worden weergegeven. In het kaartenoverzicht vindt u diverse thematische kaarten waarin u informatie kunt aflezen over een specifiek onderwerp. Zie: http://webkaart.provincie-utrecht.nl/viewer/app/Webkaart 

 

You are here