Gebruik databank

You are here

Gebruik databank

De databank van de Staat van Utrecht stelt u in staat om per gemeente en/of per provincie indicatoren te vergelijken. U kunt zelf een tabel samenstellen van gegevens die voor u relevant zijn. Na selectie kunt u kiezen voor een presentatie in tabelvorm, in staafdiagram of in geografische kaart. Gegevens kunnen ook direct worden geüpload naar een excelbestand. Hieronder vindt u een korte toelichting op het gebruik van de databank en hiernaast kunt u klikken naar een totaaloverzicht van de beschikbare indicatoren. In de databank zelf is ook een uitgebreide handleiding oproepbaar.

 

Handleiding: Praktische handvatten voor het gebruik van de website en databank in de praktijk.

In ‘Handleiding gebruik’ worden praktische handvatten aangereikt om de website en databank zo breed mogelijk te benutten voor uw werk. De Staat van Utrecht is niet alleen leverancier van kennis, maar wil ook de gemeenschappelijke taal van partijen versterken, zodat agendering, dialoog en samenwerking vergemakkelijkt worden. Het doel is om snel en eenvoudig bruikbare en gefundeerde documenten of presentaties te kunnen ontwikkelen die uitnodigen om verder (samen) aan de slag te gaan; beleid maken, het voeren van een goede dialoog over maatschappelijke opgaven en het voeden van de politiek.

Voorbeelden van toepassingsgebieden van de informatie van de Staat van Utrecht zijn:

  • Beleidsvorming en programmamanagement binnen gemeente of provincie.
  • Ondersteunings-  en verantwoordingsdata  voor voorjaarnota en begrotingscycli.
  • Onderzoeksfacilitering (bestuurlijke en private sector).
  • Strategievorming binnen gemeenten, provincie, maatschappelijke organisaties, (maatschappelijke) ondernemingen.
  • Offerte-ondersteuning (maatschappelijke / private) ondernemingen.
  • Dialoog-aanjaging vanuit maatschappelijk veld (burgerinitiatieven).

You are here