Veel aspecten brede welvaart in de lift, sommige niet

Veel aspecten brede welvaart in de lift, sommige niet

De brede welvaart in Nederland stijgt op veel fronten trendmatig en nam recentelijk op veel onderdelen verder toe. Er waren ook neerwaartse ontwikkelingen, vooral in de sfeer van arbeid en wonen. Een deel van de gesignaleerde ontwikkelingen hangt waarschijnlijk deels samen met de sterke economische groei in de afgelopen jaren. Voor wat betreft de toekomstige brede welvaart laten de meest recente ontwikkelingen ook een aantal verslechteringen zien, wederom op het terrein van natuur en milieu. Dit meldt het CBS in de tweede editie van de Monitor Brede Welvaart.

Bij veel onderzoeken wordt de welvaart alleen afgemeten aan de economische groei. Het CBS bracht in 2018 daarom de eerste Monitor Brede Welvaart uit. Deze monitor kijkt naast groeicijfers namelijk ook naar kwaliteit van leven aan de hand van indicatoren op bijvoorbeeld het gebied van milieu en welzijn. In deze tweede editie van de Monitor Brede Welvaart zijn daarnaast ook de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties geïntegreerd, de Sustainable Development Goals. Deze wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen raken aan de brede welvaart en worden nagestreefd door alle 193 landen die lid zijn van de Verenigde Naties, waaronder Nederland.

Meeste onderdelen huidige welvaart vertonen stijgende lijn

Het algemene beeld is overwegend positief. De brede welvaart stijgt op veel fronten trendmatig en nam recentelijk op veel onderdelen verder toe. Dat is deels een gevolg van de economische groei van de afgelopen jaren. Zeker als we de vergelijking maken met de rest van Europa valt het voor Nederland gunstig uit. Bij meer dan de helft van de zaken waar naar gekeken werd, zit Nederland in de Europese kopgroep.

Toch heeft de huidige welvaart ook negatieve gevolgen. Het tijdsverlies door files en vertragingen is gestegen, terwijl dit eerder stabiel was. Ook de tevredenheid met de eigen woning nam dit jaar af, terwijl dit eerder gelijk bleef, als gevolg van schaarste op de woningmarkt. Ook is er meer overgewicht, hebben we iets minder het gevoel alsof we de regie over het eigen leven hebben, krijgen we meer te maken met stedelijke blootstelling aan fijnstof en een groter deel van de bevolking heeft last van milieuproblemen. Ook slaagt Nederland er niet in om duurzaam economisch te groeien.

Bronnen voor meer informatie en voor de publicatie Monitor Brede Welvaart:
CBS, 2019. Veel aspecten brede welvaart in de lift, sommige niet.
NOS, 2019. Hoe het gaat met Nederland? Nog steeds prima!

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief Aanmelden