Utrechtse Onderwijssector gaat groeiend lerarentekort te lijf

Utrechtse Onderwijssector gaat groeiend lerarentekort te lijf

In de regio Utrecht investeren schoolbesturen ruim 200.000 euro in een Onderwijspact om zelf een antwoord te bieden op het lerarentekort. Naast een meer traditionele arbeidsmarktaanpak kiest het Onderwijspact ervoor om te onderzoeken hoe technologie en digitalisering als een hefboom kunnen fungeren in de aanpak tegen het lerarentekort. 

Het Onderwijspact

In de regio Utrecht ontstaat tot 2022 een jaarlijks tekort van ruim 120 FTE aan leraren in po, vo en mbo. Het tekort wordt veroorzaakt door vergrijzing en een dalende instroom van leraren. De verwachting is dat vacatures steeds moeilijker vervuld worden. Bij een groeiend tekort aan leraren staat op termijn de kwaliteit van het onderwijs in de regio Utrecht onder druk. De schoolbesturen en scholen uit de regio Utrecht maken zich hierover ernstig zorgen en hebben daarom een pact gesloten: het Onderwijspact. Een samenwerkingsverband waarin scholen en instellingen zich ‘logo-loos’ inzetten om het lerarentekort aan te pakken.

Extra leraren nodig!

De afgelopen jaren is er landelijk en regionaal op veel verschillende manieren geïnvesteerd in de werving van leraren. Een aantal van deze bewezen maatregelen blaast het Onderwijspact nieuw leven in. Het doel is om in vier jaar tijd meer dan 500 leraren te werven die kiezen voor een toekomst in het onderwijs in de regio Utrecht. Daarnaast gaat het Onderwijspact met het bedrijfsleven op zoek naar manieren om ervoor te zorgen dat docenten makkelijk kunnen switchen tussen onderwijs en bedrijfsleven. Maar ook andersom.

Technologie toepassen

Het Onderwijspact wil bovendien als aanjager fungeren voor onderzoek naar de mogelijkheden van de toepassing van technologie bij kennisoverdracht. De technologieroute als hulpmiddel om het lerarentekort te bestrijden is een novum. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten: technologie draagt bij aan de aanpak van het kwantitatief lerarentekort én staat ten dienste van het werk dat de docent in de klas doet. 

Bericht via Economic Board Utrecht

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief Aanmelden