Uitgelicht: Natuur en biodiversiteit in de provincie Utrecht

Uitgelicht: Natuur en biodiversiteit in de provincie Utrecht

Een zeer verontrustend rapport over het wereldwijde natuurverlies werd 6 mei gepresenteerd door de VN-commissie IPBES (het Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten). Ook in Nederland staat de biodiversiteit onder druk.

Wetenschappers hebben in het rapport de laatste stand van de biodiversiteit in kaart gebracht. De conclusies zijn zorgwekkend. Wereldwijd worden meer dan een miljoen soorten bedreigd. We verliezen natuur op een schaal en met een snelheid die we niet eerder hebben meegemaakt. Er worden meer plant- en diersoorten met uitsterven bedreigd dan ooit in de menselijke geschiedenis. Dit heeft directe invloed op ons welzijn. Wij zijn afhankelijk van wat de natuur ons levert: voedsel, schoon water en schone lucht.

Provincies hebben een belangrijke rol bij de realisatie van de opgave in Nederland. Niet alleen vanuit het natuurbeleid, dat gedecentraliseerd en een provinciale kerntaak is, maar ook vanuit provinciale beleidsverantwoordelijkheid voor landbouw, ruimtelijke ordening en klimaatbeleid. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de afronding van het Natuurnetwerk Nederland, de uitvoering van de beheerplannen voor Natura2000-gebieden en ondersteuning van diverse initiatieven voor een meer natuurinclusieve landbouw.

Het rapport laat zien dat er een stevige inzet op behoud van biodiversiteit nodig is. De Staat van Utrecht heeft in kaart gebracht wat er bekend is over biodiversiteit en natuur in de provincie Utrecht. Daarnaast is in 2018 de Staat van Utrecht special 'Groen in en om de stad' uitgebracht.
Bovendien brengt de provincie Utrecht de komende tijd in kaart welke bijzondere planten en dieren er leven in de Utrechtse agrarische en natuurgebieden. De waarnemingen worden opgeslagen in de Nationale Databank Flora en Fauna.

 

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief Aanmelden