Staat van Utrecht in de praktijk: gemeente Nieuwegein

Staat van Utrecht in de praktijk: gemeente Nieuwegein

Staat van Utrecht in de praktijk

Indicatoren voor monitoring duurzaamheidsprofiel Gemeente Nieuwegein

De Staat van Utrecht wordt door verschillende partijen in de regio gebruikt voor verschillende doeleinden. Deze keer het voorbeeld van de gemeente Nieuwegein, die de Staat van Utrecht gebruikt voor monitoring van het duurzaamheidsprogramma. 

De gemeente Nieuwegein heeft de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Om die reden heeft de gemeente het afgelopen jaar gewerkt aan het opstellen van een duurzaamheidsprofiel. Nadine Onrust, programmamanager ruimtelijk domein, licht toe: ,,De gemeente Nieuwegein wil in 2040 klimaatneutraal en in 2050 klimaatbestendig zijn, met een circulaire economie en een gezonde leefomgeving. We hebben het afgelopen jaar een integraal duurzaamheidsprofiel opgesteld, dat de missie en visie van de gemeente op dit onderwerp schetst. Zo kan Nieuwegein gericht projecten opstarten en de samenleving betrekken om duurzaamheidsambities te behalen. Het duurzaamheidsprofiel werkt daarmee ook als een paraplu boven de huidige projecten.”

Om de voortgang en resultaten in het programma duurzaamheid en op de verschillende projecten te monitoren, is de Staat van Utrecht heel behulpzaam. ,,We willen graag weten wat de resultaten zijn binnen het programma. Hoe ver zijn we al op weg met onze ambities?  We gebruiken daarvoor verschillende indicatoren uit de Staat van Utrecht, bijvoorbeeld over het energiegebruik in de gemeente of de hoeveelheid opgewekte duurzame energie. We halen iedere 2 jaar de nieuwe cijfers op de verschillende indicatoren uit de Staat van Utrecht en vullen die aan met lokale informatie. Zo monitoren we wat onze resultaten zijn. En we werken samen met de Utrecht Data School, een onderzoeksprogramma waarin studenten van de Universiteit Utrecht onze data in de juiste context kunnen plaatsen en visualisaties kunnen maken.”

Met een interactieve databank en een uitgebreide website geeft de Staat van Utrecht informatie over de provincie Utrecht en alle 26 Utrechtse gemeenten. Op basis van actueel onderzoek, cijfers en analyses laat de Staat van Utrecht zien waar kansen en uitdagingen liggen en biedt het input voor plannen of beleid. 

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief Aanmelden