Regio Randstad denkt mee over schone lucht

Regio Randstad denkt mee over schone lucht

Experts van regionale overheden, kennisinstellingen, belangenverenigingen en het bedrijfsleven hebben besproken wat er nodig is om gezonde lucht in heel Europa te bewerkstelligen. Gedeputeerde Mariëtte Pennarts, vanuit de Regio Randstad verantwoordelijk voor milieu, heeft de uitkomsten aangeboden aan de Europese Commissie als input voor de evaluatie van de Europese richtlijnen voor luchtkwaliteit.

De focus ligt op gezondheid, dat moet het uitgangspunt zijn van het beleid. De groep wil meer communicatie over de kennis van luchtkwaliteit en gezondheid en wat iedereen daar zelf in kan doen. Samenwerking tussen en met overheidslagen, bedrijfsleven, wetenschap en inwoners is nodig omdat er veel verschillende veroorzakers van luchtvervuiling zijn. Verder is consistentie binnen de verschillende beleidsvelden en tussen beleid van verschillende lidstaten belangrijk. Als het over kosten gaat, moeten we de werkelijke, maatschappelijke kosten meewegen. Tot slot benadrukte de groep de noodzaak voor evidence based beleidsvorming en kansen die er nog zijn op dat vlak.

Samen sterker

Samenwerking is de sleutel tot een vermindering van de ziektelast door luchtverontreiniging. Verschillende partijen streven ernaar in de hele provincie Utrecht uiterlijk in 2030 te voldoen aan de streefwaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie. Gezamenlijk is gezocht naar de invulling van thema’s waarop verbetering van de luchtkwaliteit mogelijk is. Europa is een van de thema’s, omdat luchtverontreiniging niet ophoudt bij de landsgrenzen. Het is belangrijk dat op Europees niveau besluiten worden genomen die de luchtkwaliteit verbeteren. Daarom hebben Regio Randstad en de provincie Utrecht deze bijeenkomst in Brussel georganiseerd.

Gezonde leefomgeving

Gezondheid staat centraal in de Uitvoeringsagenda Gezonde Lucht van de regio Utrecht. De advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie zijn strenger dan de Europese normen voor luchtkwaliteit. Dat is belangrijk, omdat ook onder de Europese normen nog sprake is van schade voor de gezondheid van mensen.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief Aanmelden