Coördinatiepunt voor onderzoek maatschappelijke impact coronacrisis

Coördinatiepunt voor onderzoek maatschappelijke impact coronacrisis

De gemeente Utrecht, Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht en GGD regio Utrecht hebben het initiatief genomen om een coördinatiepunt ‘Onderzoek maatschappelijke impact coronacrisis’ op te zetten. De focus ligt op de provincie Utrecht en het coördinatiepunt is ondergebracht bij het kennisplatform Utrecht Sociaal Domein (kUS), de Werkplaats Sociaal Domein voor de provincie. Het doel van het coördinatiepunt is:

  • Zorgen voor toegankelijke informatie aan alle belanghebbenden in de Utrechtse provincie (gemeenten/provincie, onderzoeks- en opleidingsinstellingen, maatschappelijke organisaties en geïnteresseerde inwoners) op het gebied van lopend en afgerond onderzoek naar de maatschappelijke impact van de coronacrisis.
  • Faciliteren van netwerkverbindingen tussen (onderzoeks)partijen onderling, zodat voorkomen kan worden dat onderzoek ‘dubbel’ gebeurt, doelgroepen overvraagd raken en partijen zich daarentegen uitgenodigd voelen om op elkaars onderzoek aan te sluiten.
  • Waar mogelijk te komen tot een prioriterende ‘consensus-agenda’ die zowel beleids- als wetenschapsrelevant is en daarmee bijdraagt aan effectieve bundeling van onderzoeksvragen.

Het is de bedoeling om alle informatie die het coördinatiepunt verzamelt binnen afzienbare tijd op een openbaar toegankelijke webpagina van het kUS te plaatsen.

Heeft u vanuit uw organisatie ook specifieke onderzoekswensen ten aanzien van de maatschappelijke impact van corona, dan kunt u deze mailen aan Ingrid van Lieshout (onderzoeksadviseur Utrecht-regio van de gemeente Utrecht). Uw onderzoekswensen zullen geanonimiseerd worden verwerkt in een overzichtsdocument dat zal worden aangeboden aan betrokken werkveld-, beleids-, onderzoeks- en opleidingspartijen.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief Aanmelden