Concept Ringpark Utrecht voor een sterk groeiende stedelijke regio

Concept Ringpark Utrecht voor een sterk groeiende stedelijke regio

De Utrechtse regio groeit en blijft groeien. Aandacht voor wonen, bereikbaarheid en energie is er volop, maar wat gebeurt er als we die opgaven combineren met transities in het landschap, voedselproductie en ecologische kwaliteit?

Deze opgaven komen samen in het ruimtelijk concept 'Ringpark Utrecht', een initiatief van de onafhankelijk adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Paul Roncken. Het advies 'de Utrechtse Ringparken' is de afronding van een interactief traject, waarin overleg is geweest met tal van maatschappelijke en politieke partners.

Het Ringpark kan gekoppeld worden aan de opgave van een sterk groeiende stedelijke regio en een plek krijgen binnen de Provinciale Omgevingsvisie en het programma U Ned. De provincie wil samen met partners uitwerking geven aan het Ringpark, vanuit een gedeeld eigenaarschap. Het Ringpark geeft een impuls aan bestaande projecten en programma’s en helpt bestaande opgaven in een nieuw perspectief te plaatsen.

Meer weten over het Ringpark? Bekijk het advies.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief Aanmelden