Nieuws

Nieuws

14.12.17

Vervolg Staat van Utrecht in 2018 en 2019

Op 30 maart is de Staat van Utrecht 2017 tijdens een feestelijke bijeenkomst gelanceerd. Nu, aan het eind van het jaar, kijken wij terug op een jaar vol activiteiten en kijken we vooruit naar de doelen en activiteiten die in het verschiet liggen.

13.12.17

Nieuwe Verdieping ‘Groen in en om de stad’

In 2018 komt er een nieuwe Staat van Utrecht Verdieping, met als onderwerp ‘Groen in en om de stad’. Deze wordt toegevoegd aan de zes al bestaande Verdiepingen. Verder komt er in 2018 een lichte update van data, vooruitlopend op de lancering van de nieuwe Staat van Utrecht in 2019.

12.12.17

Themajaar 100 jaar De Stijl

Het themajaar ‘Mondriaan to Dutch Design - 100 Jaar De Stijl’ is groots gevierd in de provincie Utrecht. De tentoonstellingen en activiteiten trokken 245.000 bezoekers.

11.12.17

Utrechtse Onderwijssector gaat groeiend lerarentekort te lijf

In de regio Utrecht investeren schoolbesturen ruim 200.000 euro in een Onderwijspact om zelf een antwoord te bieden op het lerarentekort. Naast een meer traditionele arbeidsmarktaanpak kiest het Onderwijspact ervoor om te onderzoeken hoe technologie en digitalisering als een hefboom kunnen fungeren in de aanpak tegen het lerarentekort. 

08.12.17

Op korte termijn maatregelen nodig voor groei en bereikbaarheid regio Utrecht

Er is een omvangrijk pakket aan maatregelen nodig om de regio Utrecht de komende twintig jaar bereikbaar en leefbaar te houden. Aanstaande maandag debatteert de Tweede Kamer over de investeringen die het Rijk komend jaar in de bereikbaarheid doen.

08.12.17

De Sociale Staat van Nederland 2017

De kwaliteit van leven van Nederlanders is de afgelopen 25 jaar beter geworden. Sinds 1990 is de levensverwachting sterk toegenomen, evenals het opleidingsniveau, de arbeidsparticipatie en het besteedbaar inkomen. De criminaliteit is afgenomen, de woningen zijn van een betere kwaliteit, meer Nederlanders sporten en we gaan vaker op vakantie. Dat staat in de Sociale Staat van Nederland 2017.

30.11.17

Regio Utrecht presenteert zich als living lab HUL

Dinsdag 21 november reisde een Utrechtse delegatie af naar Brussel om Utrecht te presenteren als living lab voor Healthy Urban Living (HUL). De delegatie heeft daar de regio Utrecht neergezet als Utrecht Region met als overkoepelende boodschap dat de Utrecht Region werkt aan de meest leefbare economie van Europa met gezonde verstedelijking (Healthy Urban Living) als leidend principe.

28.11.17

Fileleed kost ons miljarden

Een ritje naar de Efteling en weer terug: dat is het aantal kilometers dat we in de regio Utrecht gemiddeld iedere dag in de file staan in november. Maar liefst 144 kilometer lang staan we stil of rijden we langzaam. Niet alleen je geduld wordt daarmee behoorlijk op de proef gesteld, het kost ons ook veel geld. 

24.11.17

Randsteden en Brainport Eindhoven bundelen krachten voor internationale concurrentiekracht

De Noordelijke en Zuidelijke Randstad en de Brainport Eindhoven maken dat Nederland wereldwijd in de top 5 van de economisch meest concurrente en welvarende landen staat. Om internationaal de concurrentie met grote steden als Parijs en Londen aan te kunnen is het belangrijk dat deze regio’s nog beter met elkaar in verbinding staan en zich als één stedelijk netwerk positioneren.

20.11.17

Corporaties in Utrechtse regio bezorgd over plannen voor maatschappelijke opvang

De 21 corporaties van het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU) zijn bezorgd over het plan van de U16 gemeenten om cliënten uit de maatschappelijke opvang en beschermd wonen in het vervolg te huisvesten in zelfstandige woningen in de wijk en minder in intramurale instellingen.

17.11.17

Provincies op koers met realisatie Natuurnetwerk Nederland

De provincies, waaronder provincie Utrecht, liggen op schema met de inrichting van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Dit blijkt uit de landelijke jaarlijkse voortgangsrapportage van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Ook in de provincie Utrecht ligt de realisatie van nieuwe natuur op schema en laat de kwaliteit van de natuur nu een licht herstel zien. Maar bescherming, behoud en versterking van de biodiversiteit in de provincie vraagt nadrukkelijke en continue aandacht.

16.11.17

Pact van Ruigenhoek voor Nieuwe Hollandse Waterlinie

De komende jaren werken publieke en private partijen in Utrecht intensiever samen aan de bescherming, ontwikkeling en bekendheid van het grootste Rijksmonument van Nederland: de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De ambities van de partners zijn vastgelegd in het ‘Pact van Ruigenhoek’, dat 15 november werd ondertekend en regionaal een impuls geeft aan ontwikkelingen op de forten en activiteit in het linielandschap.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief Aanmelden