Nieuws

Nieuws

12.03.18

Utrecht voert beste beleid voor klimaatvriendelijke stad

Amsterdam, Utrecht en Rotterdam voeren het beste beleid om een gezonde en klimaatvriendelijke stad te worden. Dat blijkt uit een benchmark van CE Delft in opdracht van de Fietsersbond, het Longfonds, MENSenSTRAAT, Milieudefensie, Natuur & Milieu, Rover en Wandelnet.

06.03.18

Hogere inkomens vooral in randgemeenten grote stad

Vooral in de randgemeenten van de grote steden wonen relatief veel huishoudens met hogere inkomens. In de grote steden ligt het inkomen op een lager niveau. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over inkomens van huishoudens per gemeente.

20.02.18

Provincie Utrecht moet waterrobuust worden

De provincie waterrobuust maken. Dat staat centraal in de intentieverklaring Meerlaagsveiligheid die de Utrechtse waterschappen, een groot aantal gemeenten, de Veiligheidsregio en de provincie Utrecht op 15 februari ondertekenden. Dit was het startsein voor de regionale samenwerking voor het beperken van de gevolgen van overstromingen.

17.02.18

Utrecht en Houten scoren goed qua werk

Van de vier grootste gemeentes van Nederland scoort Utrecht het beste op het gebied van de arbeidsdeelname. Houten doet het nóg iets beter dan Utrecht. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

15.02.18

Samenwerking cultuur en erfgoed tussen provincie en Utrecht en Amersfoort

De provincie Utrecht, gemeente Utrecht en gemeente Amersfoort hebben hun samenwerking op het gebied van cultuur en erfgoed bekrachtigd in een nieuw cultuurpact. Deze samenwerking ondersteunt het bloeiende culturele leven in de regio Utrecht.

08.02.18

21.000 woningen erbij in provincie Utrecht

Er worden snel meer woningen gebouwd in de provincie Utrecht. Het streven is om de komende drie jaar 7.000 woningen per jaar te realiseren. In de juiste segmenten, vooral binnenstedelijk, duurzaam en van goede kwaliteit. Dat is wat er nodig is om het gat op de woningmarkt te dichten, vinden gemeenten, marktpartijen en corporaties in de provincie Utrecht.

06.02.18

Oplossingen voor gezonde Utrechtse lucht

Utrechtse gemeenten, kennisinstellingen, belangenorganisaties en burgers werken met de provincie aan een gezondere lucht. Het resultaat is de samenwerkingsagenda Gezonde Lucht. Doel is een betere luchtkwaliteit en streven naar advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). 

25.01.18

2017: buitenlandse bedrijven kiezen voor provincie Utrecht

Ook in 2017 kiezen weer veel buitenlandse bedrijven voor de provincie Utrecht. De provincie Utrecht heeft in 2017 423 nieuwe arbeidsplaatsen en € 8,46 miljoen aan buitenlandse investeringen weten binnen te halen. In 2017 kozen 16 buitenlandse bedrijven voor de provincie Utrecht, dit is bijna gelijk aan het aantal bedrijven dat zich in 2016 in de provincie vestigde. Daarmee wordt 2017 succesvol afgesloten.

25.01.18

Denk mee over de toekomst van de provincie Utrecht

Slimme oplossingen voor mobiliteit, focus op duurzame energie, beschermen van de natuur, maar ook aandacht voor de menselijke kant bij de snelle technologische ontwikkelingen. Dit zijn een paar voorbeelden van antwoorden op de vraag wat belangrijk is om ook in 2050 een provincie te zijn waar het fijn wonen, werken en leven is. Op dinsdagavond 23 januari is het proces voor de Langetermijnvisie van de provincie Utrecht gestart.

24.01.18

Luchtkwaliteit verbeterd, maar kan nog beter

De luchtkwaliteit is in 2016 verbeterd en voldoet in de provincie Utrecht bijna overal aan de Europese normen, maar nog niet aan de advieswaarden van de WHO. Samenwerking op Europees, landelijk en regioniveau blijft nodig om de luchtkwaliteit verder te verbeteren richting de WHO advieswaarden.

16.01.18

Houten verkozen tot fietsstad 2018

Houten is de beste Fietsstad van Nederland. Dat is de uitkomst van de verkiezing van Fietsstad 2018 van de Fietsersbond. Maar liefst 45.000 fietsers vulden de enquête in, en gaven zo hun mening over het fietsen in hun gemeente.

21.12.17

Utrechtse economie in 2018

Utrecht is een economisch sterke provincie, met een relatief hoge economische groei, een hoog opgeleide beroepsbevolking en een lage werkloosheid. Voor 2018 wordt wederom een bovengemiddelde economische groei verwacht (+3,4%). De groei wordt gedragen door de zakelijke dienstverlening in combinatie met toenemende bestedingen van consumenten in de horeca en detailhandel. De werkloosheid daalt naar verwachting van 4,1% in 2017 naar 3,3% in 2018. Hiermee behoort Utrecht landelijk tot de best presterende provincies.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief Aanmelden